Home / Hezkuntza / Lengoaia

Lengoaia

Noiz hasi irakurtzen?

  Testu hau 2012-02-25ean ttiklik.com-en atera zenaren berrargitalpena da: Elkarrizketa honetan adituak haurren irakurtzen ikasteko adinik egokiena zein den argudiatzen du.  ANA TEBEROSKY «Haur batzuk etxean mila bat ordu irakurrita iristen dira gelara eta beste haur batzuk bat ere gabe» ...

Read More »

Etxean lengoaiaren estimulazioa garrantzitsua da? -¿Es importante la estimulación del lenguaje en casa?

  La comunicación con nuestros hijos desde el primer momento tiene que ser directa y concreta asumiendo un papel de guía y motivador, esta comunicación que en un primer momento debe ser sencilla debe ir incrementando en vocabulario y estructuras ...

Read More »