EducaciónEstudios

Ikastaldiaren garapena-Desarrollo de aprendizaje

 

Badira gurasoek jarraitu beharreko hainbat pauso, haurrek ikasketak egiteko eta pertsona bezala garatzeko erraztasun guztiak izan ditzaten. Hay una serie de pasos que los padres debemos seguir para que los niños tengan todas las facilidades a la hora de estudiar y desarrollarse como personas.

Zure seme-alaben eskola ongi aukera ezazu

Zure etxetik hurbil dagoen eta zure ideia nahiz baloreekin bat datorren eskola edo ikastola aukeratu. Zure seme-alaba ez nahasteko, garrantzizkoa da, eskolan eta etxean irakasten denaren artean bereizketarik ez egotea. Era berean, ikastetxea aukeratzeko orduan kontutan hartu beharreko aspektu anitz daude, zentroaren irakaslegoa edo klasetik kanpo ematen dituzten aukerak besteak beste. Guraso askok bere seme-alaben ordutegiari ezin diote aurre egin, adibidez oso lanpetutak daudelako. Kasu hauetan, ezinbestekoa da eskolak jantokia duen edota bidaia bere kabuz egiteko modurik eskeintzen duen jakitea.

Bere irakasleak ezagutu itzazu

Gurasoek bere seme-alaben heziketari garrantzia ematen badiote eta bertan parte hartzen badute, haurrek ere interesa azalduko dute. Ideia ona da gurasoek bere seme-alaben irakasleak ezagutzea, haiekin komunikatzea (eskolako bilera eta elkarteetan parte hartzea). Hitz egin ezazu zure seme-alabarekin ikasten ari denari buruz eta lagun iezaiozu, ibilaldi, museoen bisita eta abarren bitartez ikasten duena osatzen.

Ikasteko ordutegia eta tokia ezar itzazu

Ikasteko ohitura sortzeak eta ikasteko toki egoki bat izateak, ematen duena baino askoz garrantzi handiagoa dauka.

Zure seme-alaben ezaugarrietara egokituriko eta betetzeko erraza den asteko lan-plangintza egiten lagundu iezaiezu. Haurrek antolatu beharra dute, jarrera-mota bat behin eta berriro errepikatzea komeni zaie; adibidez, etxera iristean askaria jan eta ikasten jartzea.

Presta iezaiezu ikasteko toki egokia:

 • Beti berdina izan behar du, lasaia eta bere arreta galarazi dezakeen edozein gauzetatik urrun (telebista, telefonoa, irratia…).
 • Argitasun egokia izan dezan saia zaitez. Onena, zeharkako eguzkiaren argia da. Argi artifiziala bada, fokua ezkerretara egotea garrantzitsua da, itzalak eragozteko. Ezkertia bada, eskuinera jarriko diogu fokua.
 • Ongi aireztatuta egon behar du, garuna oxigeno ezarekiko sentibera baita eta horrek buruko minak ekar ditzake.
 • Altzariek egokiak, gogorrak eta erosoak izan behar dute. Eserlekuaren altuerak, hankak lurrera iristeko modukoa izan behar du eta mahaiak berriz, material guztia eskura eduki eta ordenatuta egoteko moduko tamainakoa. Bizkarra zuzen edukitzea garrantzitsua da, eta, begiak eta papera edo liburuaren arteko distantziak ez du 40 cm. baino gutxiagokoa izan behar.

Ikasteko teknikak izaten lagun iezaiozu

Zure seme-alabak oinarrizko ikas teknika batzuk erabili behar ditu:

 • Testua behar adina aldiz irakurtzea, ulertu arte. Ulertzen ez dituen hitzak azaltzea ongi dago, baina hobe da hiztegia erabiltzen erakustea, ohitura har dezan.
 • Ideia nagusiak azpimarratu eta eskema edo laburpena egitea (ez da erraza oinarrizko ideiak bigarren mailakoetatik banantzea, baina praktikarekin hobetzen joango da).
 • Laburpena buruz ikastea (hitz-zerrenda bada, ideiak elkarrekin lotu edo erlazionatzeko modua bilatzea ona da) eta ahoz nahiz idatziz adieraztea. Ikastea ez da nahikoa, ikasitakoa azaltzen ere jakin egin behar da.

Era egokian suspertu eta motiba ezazu

Zure seme-alaba motibatzen ez baduzu, honek ez du aterako eman dezakeen guztia. Bere esfortzua eta gaitasunak goresteak, lanean jarraitzeko animatuko duten mezuak dira. Ez erabili opari materiala sari moduan, egiten duenak balorea galduko baitu.

Garrantzitsua da bere ikasketengatik interesa azaltzea eta ez azken emaitzarengatik soilik. Etxean ikasketekiko errespetu giroa txikitatik sortzea oinarrizkoa da.

Zure seme-alabaren egoera fisiko eta emozionala zaindu ezazu, nekatuta badabil edo arazoren bat badauka, ez baita behar bezala kontzentratuko eta motibatuko. Hitz egin berarekin kezkatuta ikusten baduzu, horrela bakarrik lortuko baituzu bere atsekabea uxatzea eta bizitzen ari den egoeratik ateratzea. Azaldu iezaiozu behar adina lo egitearen garrantzia.

Irakurtzeko zaletasuna landu ezazu

Irakurtzeak jakintzak eta emozioek duten aberastasuna ezagutzen laguntzen du. Txikitatik irakurketan zaletzeak, gure seme-alabaren eskolako ikasketak hobetzen ditu. Irakurtzen duena bere adinerako eta gustuetarako aproposa izatea begira ezazu eta irakurtzen duena ulertzen duen ala ez ere bai; irakurketarako zailtasunak eta irakurtzen dena ez ulertzea, ikaste-prozesuaren eta eskola-porrotaren arazo nagusienetarikoa baita.

Bere ikaste-autonomia lagun ezazu

Haurrak txikiak direnean, ongi dago ikasgaia galdetuz eta ikasketa-teknikak praktikatuz laguntzea, baina hazten doazen heinean, beren zereginak egiteko ordutegia aukeratzeko autonomia utzi behar diegu. Gure seme-alabak ikasketa/lanerako ohitura hartu du eta guk bere ikasketetan laguntzeko bere askatasuna bultzatu eta bere jokaeran konfiantza jarriko dugu.

Momentu honetan garrantzitsua da bere gaitasunez ohartzen laguntzea, horrela, bere ezaugarriekin eta aukerekin bat datorren karrera edo lanbide heziketako ikasketetara

 

Elige bien el colegio de tus hijos

Asesórate sobre el colegio, escuela o ikastola que tengas cerca de casa y sea más afín a tus ideas y valores. Es importante, para no confundir a los hijos, que no haya separación entre lo que les enseñan en el colegio y lo que les enseñan en casa. Del mismo modo, a la hora de elegir el centro escolar hay muchos aspectos a tener en cuenta, como el profesorado y las opciones que ofrece fuera de las aulas. Por ejemplo, muchos padres no pueden hacer frente al horario escolar de sus hijos, porque puede que no sea compatible con su horario de trabajo. En estos casos, es imprescindible saber si el colegio tiene comedor y las posibilidades que ofrece respecto al transporte escolar.

Conoce a sus profesores

Si los padres creen que la educación de sus hijos es lo suficientemente importante como para tomar parte en ella y prestarle atención, los niños también mostrarán interés. Es una buena idea que los padres conozcan a los maestros de sus hijos y se comuniquen con ellos, que participen en las reuniones y asociaciones del colegio. Habla con tu hijo o hija sobre lo que está estudiando y refuerza sus estudios con excursiones, visitas a museos, etcétera.

Establece un horario y lugar de estudio

Crear un hábito de estudio y que el lugar de trabajo sea el correcto tiene mucha más importancia de lo que parece.

Ayuda a tu hijo a realizar un plan de trabajo semanal que se adapte a sus características y que sea de fácil cumplimiento. Los niños necesitan organizarse y repetir una y otra vez un tipo de conducta; por ejemplo, llegar a casa, merendar y estudiar.

Prepárales un lugar de estudio adecuado:

 • Siempre debe ser el mismo, tranquilo y alejado de focos que puedan provocar distracciones (televisión, teléfono, radio…).
 • Procura que disponga de una buena iluminación. La mejor es la luz solar indirecta y si es artificial es importante que el foco se sitúe a la izquierda para evitar sombras, o a la derecha si el niño o la niña son zurdos.
 • Debe estar bien ventilado, pues el cerebro es sensible a la falta de oxígeno, lo que puede provocar dolores de cabeza.
 • El mobiliario será adecuado, resistente y cómodo. La altura de la silla debe permitir que los pies se apoyen en el suelo y la mesa tendrá el tamaño adecuado para que el material esté al alcance de la mano y en orden. Vigila que su espalda esté recta y que la distancia entre sus ojos y el papel o libro no sea inferior a los 40 centímetros.

Ayúdales a adquirir técnicas de estudio

Los niños deben aplicar unas técnicas de estudio básicas:

 • Leer el texto tantas veces como sea necesario para comprenderlo. Podemos explicarles las palabras que no entiendan pero es mejor que utilicen el diccionario para acostumbrarse.
 • Subrayar las ideas principales y hacer un esquema o resumen (no es fácil separar las ideas básicas de las secundarias, pero con la práctica irán mejorando).
 • Memorizar el resumen (si se trata de un listado de palabras es bueno recurrir a la asociación o relación de ideas) y expresarlo de forma oral y escrita. No sólo deben aprender a estudiar sino también a saber reproducir lo estudiado.

Estimúlales y motívales adecuadamente

Si no se motiva a los niños no sacarán todo lo que pueden dar de sí. Alabar su esfuerzo y potenciar sus aptitudes son mensajes positivos que les animarán a seguir trabajando. No recurras al regalo material como forma de premio, lo que hacen perderá su valor.

Es importante mostrar interés por su aprendizaje y no sólo por los resultados del rendimiento escolar. Crear un clima de respeto hacia el estudio en casa desde que son pequeños es fundamental.

Hay que cuidar el estado físico y emocional de los niños ya que si están cansados o tienen algún problema no tendrán la misma concentración y motivación. Habla con ellos si les notas preocupados, sólo así podrás ayudarles a eliminar su angustia y a salir de la situación que están atravesando. Explícales la importancia de dormir lo suficiente

Fomenta la lectura

La lectura hace posible el acceso a un caudal de conocimientos y emociones, y fomentarla desde edades tempranas favorece el aprendizaje escolar. Comprueba que el material de lectura es el adecuado para su edad y sus gustos y que entiende lo que lee, pues la dificultad en la comprensión es una de las principales causas de problemas de aprendizaje y de fracaso escolar.

Favorece su autonomía de aprendizaje

Cuando los niños son pequeños está bien que les ayudemos preguntándoles la lección y practicando unas técnicas de estudio, pero a medida que crecen debemos dejarles autonomía para elegir el horario en el que prefieren hacer sus tareas. Cuando nuestros hijos hayan adquirido un hábito de estudio/trabajo, nosotros contribuiremos a su aprendizaje fomentando su libertad y confiando en su forma de actuar.

En este momento es importante ayudarles a descubrir sus cualidades, encaminándoles hacia una carrera o un estudio de formación profesional que se ajuste a sus características y posibilidades.

 

 

 www.hiru.com

 


Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Botón volver arriba