Sara Mera Sanabria

Sara M. Sanabria Osasun Gaikuntzadun Psikologa Klinikoa.
Familia Eskuhartze, Orientazio eta Bitartekaritzan aditua.

Haurtzaro eta nerabezaroa:

  • Haurtzaro eta nerabezaroko jokaera arazoak.Ā Guraso eta seme-alaben arteko harremanak.Ā Behar emozionalak eta Heltze prozesua. Disziplina positiboa.
  • Jaiotzetiko adeitasunezko hazkuntza eta hezkuntza aholkularitza.
SARA MERA SANABRIA

628.43.65.32

Back to top button